Posts tagged ledningsförnyelse
Trafikverket chockhöjer priset på koldioxidutsläpp

Trafikverket chockhöjer priset på koldioxidutsläpp när de räknar på projekt. Kommer de kommunala ledningsägarna att räkna med miljöbelastningen när man skall förnya sitt vatten- och avloppsnät? Tur att det finns lösningar som har miljön och klimatet i åtanke hela vägen, eller hur?

Read More
PPR väcker internationellt intresse

Intresset för PPR växer. Även utomlands. Vi hade långväga besök från Sydkorea där behovet av att förnya sitt fjärrvärmenät är stort. Mycket infrastruktur gör så att schaktfria metoder är ett måste. Har du koll på hur vi kan hjälpa dig med dina fjärrvärmeledningar? Inte? Läs vidare för att få reda på mer.

Read More