Posts tagged ventilation
En kunskap som sparar pengar och energi

Att sprida kunskap om ett dolt problem har sina utmaningar. Vi arbetar hårt dagligen med att sprida både kunskap och vetskap om det som vi och energimyndigheten ser som ett stort problem. 2030 kommer allt närmare och för att nå målen måste arbetet börja nu. Hjälp oss att sprida budskapet och samtidigt göra vår del för att vi skall nå upp till energimålen 2030.

Read More
Kundcase Kanaltätning i Arvika

Pollex fick i uppdrag av fastighetsägaren att utföra en kanaltätning med Linervent.

Resultatet i Kajsas badrum blev att imman försvann från speglar efter att duschen använts. Tvättmaskinen är torr inuti varje gång den ska användas. Vid matlagning sprids inte matoset på samma sätt som innan. För Arvika Fastighets AB:s del gav detta en indikation på att fastigheten behöver undersökas vidare. Det ökade luftflödet gör att fastighetens fläktar kan nedjusteras till rätt nivå. Följden av detta blir minskade uppvärmningskostnader.

Read More