Trafikverket chockhöjer priset på koldioxidutsläpp

Trafik Göteborg.jpg

Trafikverket höjer priset på 1 kilo koldioxidutsläpp med 700% från och med 1 april 2020. Äntligen börjar infrastrukturägare värdesätta miljö på ett mer realistiskt sätt.

En ledare i DI som publicerades den 29 september i år beskrivs hur trafikverket, landets största upphandlare inom infrastruktur, sätter ett nytt pris på klimatet. Från och med 1 april 2020 höjer de priset för 1 kilo koldioxidutsläpp från 1,14 kronor till 7 kronor.

Hur sätts priset på klimatet?

Priset på klimatet sätts av en ekonomisk gruppering kallad ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn). Deras primära uppgift är att sätta ett pris på konkreta saker så som trafiksäkerhet, trängsel och buller. Dessa priser använder sedan Trafikverket när de gör sina kalkyler över projekt.

Varför höjs kostnaden på klimatet?

Generellt sätt har vi i Sverige haft ett lågt pris på klimatet. Den siffra vi nämnde tidigare på 1,14 kronor är väldigt låg om man jämför internationellt. I Tyskland räknar man redan idag med den dubbla kostnaden. Många projekt och beslut fattas idag med klimat och miljöaspekter medtagna i beräkningarna. För att bemöta detta nya fokus behövdes priset justeras. Vad innebär det i praktiken? En familj som åker på bilsemester från Stockholm till Vemdalen har idag ett skadepris på 168 kronor. Efter den 1 april 2020 kommer kostnaden för samma resa vara 840 kronor.

Hakar Sveriges kommuner på Trafikverket?

Trafikverket sätter ofta normer och praxis som sedan även efterlevs av de kommunala verksamheterna. Vi hoppas att de kommunala ledningsägarna nu i allt större grad kommer att räkna med miljöbelastningen när man skall förnya sitt vatten- och avloppsnät. Att inte bara se till lägsta entreprenadsumma blir allt viktigare om vi skall klara av att nå våra Globala 2030-mål. Man måste se till den totala kostnaden för samhället, och då är koldioxidutsläppen en stor kostnad.

Schaktfri ledningsförnyelse - en metod med fokus på klimatet

Vi tycker det är jätteroligt att upphandlare börjar värdera klimat och miljö. Vi på Pollex har länge tryckt på vikten av att ta med miljöaspekten i sina beslut när man handlar upp tjänster. Det är kanske inte alltid billigast i längden att ta det som ser billigast ut på pappret. I takt med att förnyelsen av vårt VA-nät måste öka så ökar även kravet på att arbeta hållbart. Med schaktfri ledningsförnyelse minskar man koldioxidutsläppen med upp till 80%. Samtidigt som du skonar infrastruktur, näringsverksamheter och grönytor. Visst låter det för bra för att vara sant? Så är inte fallet. Vill du läsa mer om våra schaktfria metoder så kan ni göra det på länkarna nedan.

Varför schaktfritt

Schaktfritt - För miljön

Våra Schaktfria metoder