Triss i certifikat

VI kan stolt meddela att Pollex AB än en gång har klarat sig igenom Svensk Certifierings tester och blivit certifierade enligt ISO 9001 - Kvalitet, ISO 14001 – Miljö, samt det nya certifikatet ISO 45001 – Arbetsmiljö. Michael Sandlund, som är KMA-ansvarig hos oss, hade följande att säga om omcertifieringen.

”Det känns riktigt skönt att se allt det arbete som vi tillsammans lagt ner på detta faktiskt ger resultat. Det visar våra kunder att vi faktiskt jobbar så som vi säger att vi gör. De ser även att de jobbar med ett schysst seriöst företag.” - Michael Sandlund, KMA-ansvarig, Pollex AB

Pollex-ISO-9001-14001-45001.jpg

Vad innefattar certifikaten?

ISO 9001 delas ut enligt följande 7 principer:

 • Kundfokus

 • Ledarskap

 • Medarbetarnas engagemang

 • Processinriktning

 • Förbättring

 • Faktabaserade beslut

 • Relationshantering

ISO 9001 används av många organisationer världen över. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. Förutom de positiva effekterna av ett fungerande kvalitetsledningssystem som effektivisering och ökad lönsamhet, används ISO 9001 också mer och mer i upphandlingsförfaranden.

ISO 14001 delas ut enligt följande 4 principer:

 • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas.

 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet

 • Systemet är beskrivet

 • System och beskrivning underhålls löpande

ISO 14001 ser till att företag jobbar aktivt med miljöfrågan inom sin verksamhet.

ISO 45001 delas ut enligt följande 7 principer:

 • Organisationens förutsättningar

 • Ledarskap och arbetstagarens medverkan

 • Planering

 • Stöd

 • Verksamhet

 • Utvärdering av prestanda

 • Förbättringar

ISO 45001 ställer krav på hur organisationen ska implementera system för arbetsmiljö och sedan se till att dessa följs.

Axel Lydahl