Upphandling ett minne blott – Ramavtal via Sinfra

Att som offentlig organisation slippa krångliga upphandlingar vid beställning är idag en möjlighet med hjälp av Sinfras tjänster. Sedan i början av förra veckan kan vi på Pollex erbjuda Sinfras vattenmedlemmar ramavtal för enklare beställning när det kommer till underhåll och förnyelse av deras VA-nät. Vi ser detta som ännu ett steg i vårt arbete där vi har kunden i fokus. Vårt mål är att finnas där för dig när du behöver oss och där du behöver oss. Karl Andersson, en av våra säljare har följande att säga om att vi nu finns med i Sinfra.

”Enkelhet är ett ord vi skall leva efter. Det skall vara enkelt för kunden att beställa. Enkelt för dem att veta när vi utför arbetet och enkelt för dem att ta emot fakturan. Med hjälp av Sinfra kan vi erbjuda just detta och det känns riktigt skönt att vi nu har detta på plats.” – Karl Andersson – Säljare – Pollex AB

sinfra_CMYK.png

Vad erbjuder vi er via Sinfra?

Det vi erbjuder dig är uppdelat i två delar. Ramavtalstjänster och tilläggstjänster. Här nedan hittar ni vilka tjänster vi tillhandahåller samt var ni kan läsa mer.

Ramavtalstjänster Underhåll

Ramavtalstjänster Schaktfri ledningsförnyelse

 • Fabriksvikta formpassade rör (Läs mer)

 • Sliplining (Läs mer)

 • Rörspräckning

 • Brunnsrenovering

 • Armerade och homogena foder (Läs mer)

Tilläggstjänster

 • Konsult - projektering förnyelse- och underhållsplaner

 • Konsult - utredning av tillskottsvatten

 • Formpassade rör platsförminskade (s.k. Swagelining) (Läs mer)

 • Flexibelt foder - dricksvatten (Läs mer)

 • Tryckslang (Läs mer)

 • PPR Liner - Fjärrvärmerelining (Läs mer)

 • Flödesmätning av dag- och spillvatten

 • Filmning av VA-ledningar

 • Täthetsprovning/provtryckning (Läs mer)

 • Ispiggning (Läs mer)

 • Schaktarbeten

 • Spårning/kartering av ledningsnät

 • Svetsning av PE-ledningar

Om du har frågor kring vad vi kan erbjuda dig eller kring VA generellt så kan du alltid nå oss på sales@pollex.se, 0303-332430 eller via vår chatt på vår hemsida.