Utredningen som har fördelar efter väder

Det är finns olika fördelar beroende på väder med att utreda sitt dag- och spillvattennät med hjälp av färg och rök. Vet du vad som är bäst och när?

Att utreda om man har mycket tillskottsvatten i sitt ledningsnät är viktigt. Man kan spara energi då reningsverken inte behöver rena det vatten som inte skall dit. Du kan även förebygga allt från översvämningar till underdimension genom att hitta avvikelser i ledningsnätet tidigt och åtgärda eventuella problem innan olyckan är framme.

Att utreda kan ha olika fördelar beroende på väder. Är det blött i marken efter regn så underlättar detta för spårning av vatten med hjälp av färg. Detta då det finns ett befintligt flöde i dagvattenledningarna. Skulle det vara torrt ute så blir röktester allt mer effektivt. Röken tränger lättare upp genom mark då jorden är torr, vilket gör det lättare att hitta läckage. Det underlättar även att hitta eventuella felkopplingar till diken då vattennivån i dikena är låg.

Här nedan kan ni se en kort film där vår projektledare Håkan förklarar hur en utredning av tillskottsvatten går till samt dess fördelar.

Om ni sedan vill veta mer om vår tjänst så kan ni antingen läsa om den här, eller kontakta oss via vår chatt här på hemsidan. Ni hittar även kontaktuppgifter uppe i det högra hörnet.

Vi finns alltid här för dig!

Axel Lydahl