Välkomna Adam och Thomas!

Adam Bengtsson och Thomas Landgren började på Pollex i början av mars. De har jobbat länge hos oss som inhyrda och när vi nu utökar personalstyrkan blev det naturligt att anställa dem.

Adam har jobbat mycket med Luft- Vattenspolning och då främst ihop med sin far Göran. Han har även provat på Kontroll av felkopplingar och lite Schaktfri ledningsförnyelse (Relining).

Thomas har jobbat mycket med Rök, det vill säga Kontroll av felkopplingar på dag- och spillvatten. Han har också provat på en del Polly-Pig-rensning av vatten- och tryckavloppsledningar.

Båda två har visat en härlig glädje och arbetsvilja under inhyrningsperioden och visat att de passar in fint i våra team.

Välkomna till Pollex, Adam och Thomas!