Världsvattendagen 2015 - Vatten och hållbar utveckling

wateraid världsvattendagen worldwaterday pollex 700 Idag, den 22 mars, är det Världsvattendagen. I år är temat för Världsvattendagen vatten och hållbar utveckling. Något som stämmer väldigt väl in på det vi jobbar med varje dag. För varje meter ledning som förnyas schaktfritt minskar man både miljöbelastningen och påverkan på naturen. Påverkan på samhället och infrastrukturen blir minimal. Det tycker vi är hållbar utveckling!

Vi stödjer WaterAid i kampen för allas rätt till rent vatten. I dag saknar 748 miljoner människor tillgång till rent vatten. 1400 barn dör varje dag i denna tysta, ständigt pågående katastrof. Men tillsammans kan vi ändra på detta och ge människor som lever i fattigdom möjligheten till en förändring.

WaterAid jobbar i 26 länder med att förse människor med rent vatten och toaletter. Det görs med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv utifrån lokala förutsättningar. Sedan starten 1981 har drygt 21 miljoner människor fått rent vatten tack vare WaterAids arbete.

Stöd WaterAid du med! SMSa VATTEN till 72980 så skänker du 50 kronor.