Vattensvinnet – ett stort problem

Polex-VA-vatten-schaktfritt.jpg

Att Sveriges ledningsnät är i behov av förnyelse är ingen nyhet. Något som inte pratas om lika mycket är det otroligt stora dricksvattensvinnet som plågar svenska ledningsägare.

Sveriges radio släppte i mitten av augusti 2019 en artikel som tar upp just problematiken med vattensvinnet. I artikeln kan man läsa om en kommunal sammanslagning som producerar nästan 18 miljoner kubik dricksvatten varje år. Av denna skyhöga siffra så är det bara lite mer än 50 % som når den betalande slutabonnenten. Runt 45 % läcker ut eller försvinner på andra sätt. Nu är detta en väldigt hög siffra. Snittet på svinnet runt om i Sverige ligger på 25 %. Man har ofta en väldigt stor budget för att laga akuta läckor, men lägger för lite pengar på förebyggande upprustning av vattennätet. Ledningsförnyelse med schaktfria metoder skulle hjälpa ledningsägaren att förnya sitt ledningsnät snabbt och kostnadseffektivt samtidigt som man värnar om miljön.

Med schaktfri ledningsförnyelse förnyar man långa sträckor, upp till 1000 meter. Detta med minimal påverkan på de som brukar området där ledningen skall renoveras. En svensk kommun, oberoende från Sveriges radios artikel, skriver följande på sin hemsida.

kommuntext.png

Hade man istället valt att förnya sitt ledningsnät med schaktfria metoder så hade gatan kunnat vara öppen som vanligt och trafikanterna hade inte behövt fundera på vilken väg de skulle ta till sin destination. Detta med ett minskat koldioxidutsläpp på upp till 80 %. Med dessa moderna metoder kan Sveriges ledningsägare förnya sina ledningsnät snabbt och smidigt för att få bukt på vattensvinnet.

Har du frågor på hur vi kan hjälpa dig med just ditt ledningsnät? Tveka inte och hör av dig. Du hittar våra kontaktuppgifter uppe till höger på sidan eller så kan du använda vår chatt i det nedre vänstra hörnet.

Vi finns alltid här för dig! <3

Källa