Växjö kommun tecknar ramavtal med Pollex för att säkra förnyelsen av sitt ledningsnät

Nyligen skrevs ett tvåårigt ramavtal med Växjö kommun som innebär att Pollex blir leverantör av schaktfria lösningar med formpassade rör för kommunen. Växjö har lång erfarenhet av schaktfria metoder och detta avtal säkerställer att de även fortsättningsvis har en enkel och smidig tillgång till förnyelse med formpassade rör. ramavtal