WaterAid & Pollex arbete förbättrar liv

  Pollex är idag en sponsor till WaterAid, en organisation som dagligen jobbar för att förbättra levnadsstandarden i utsatta områden jorden runt genom att förbättra sanitet och hygien i det lokala vattnet.

Flicka njuter av rent vatten.

Pollex har som ambassadörer för WaterAid bistått med medel och stöd för projektet ”Jämlikhet och utveckling genom vatten och sanitet i Konso, Etiopien”. Ett projekt som har sträckt sig från juli 2013 till juni 2015. Konso är ett distrikt i södra Etiopien, projektet fokuserade framförallt på områdena Gelabo samt Doha, som innan WaterAids hjälp hade väldigt begränsat med rent och hygieniskt vatten. Under projektets gång och fram till dess slut så har människors trygghet och hälsa förbättrats avsevärt. Vilket inte bara räddat många liv utav även minskat fattigdomen i distriktet. Primärt så har projektet inriktat sig på de utsatta i samhället, i detta fall kvinnor, barn, äldre och funktionshindrade.

Efter projektets slut så har WaterAid gett hela 8746 personer tillgång till vatten, 13 564 tillgång till toaletter och 4722 personer har fått hygienutbildning. Utöver detta så har även över 24 000 träd planterats för att hjälpa till med balansen utav vattentillgångarna, dessa träd verkar även som inkomstkälla för lokalbefolkningen vilket i sin tur leder till minskad fattigdom. Projektet slutade i sin helhet över de utsatta mål som fastslogs innan projektstart.

 

Vill man ta del utav rapporten från WaterAid så finns den efter hoppet. Slutrapport Konso ETL51 September2015

WaterAid Sverige