WaterAid gör störst skillnad inom vatten- och sanitetsområdet

Engagemanget för biståndsorganisationen WaterAids arbete är stort inom Pollex. Vi har sedan några år ett nära samarbete med WaterAid vars arbete verkligen ger resultat. Bara under 2014 hjälpte organisationen ytterligare 2 miljoner människor att få rent vatten och 3 miljoner att få bättre sanitära förhållanden.  Att WaterAid nyligen utnämnts till världens främsta icke-vinstdrivande organisation inom området vatten och sanitet är glädjande och visar också hur uppmärksammat organisationens arbete är internationellt. wateraid, vatten, sanitet, philanthropedia, pollex

Bakom utnämningen står den oberoende forskningsorganisationen Philanthropedia. Det är 82 experter inom området vatten och sanitet som har tillfrågats om vilken global organisation de tycker gör störst skillnad inom vatten- och sanitetsområdet. Experterna identifierade 16 organisationer som arbetar med vattenfrågor. Experterna utvärderade sedan organisationerna och WaterAid hamnade på första plats.

– Det här erkännandet bekräftar att vårt sätt att arbeta för att ge världens fattigaste samhällen tillgång till rent vatten och toaletter verkligen gör skillnad. Det är vi oerhört stolta över. Vi är övertygade om att tillgången till rent vatten och säkra toaletter är avgörande i kampen mot extrem fattigdom, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid i Sverige.

Så här kommenterar Philanthropedia utnämningen:

”WaterAid är den organisation som har djupast kunskap om de utmaningar som är kopplade till vattenförsörjning. De samarbetar nära nationella regeringar och andra internationella organisationer och har ett öppet förhållningssätt kring olika aspekter av vattenförsörjning, från tekniska lösningar till policy och beslutsfattande. WaterAid arbetar med politiker och beslutsfattare på alla nivåer och utmanar ständigt sig själv som organisation genom att hela tiden förbättra sin förmåga att leverera tjänster och stärka lokala samarbeten i de länder där de är verksamma. WaterAid är den enda organisation som arbetar med samtliga aspekter av vatten, sanitet och hygien”.