En kunskap som sparar pengar och energi

Att sprida kunskap om ett dolt problem har sina utmaningar. Vi arbetar hårt dagligen med att sprida både kunskap och vetskap om det som vi och energimyndigheten ser som ett stort problem. 2030 kommer allt närmare och för att nå målen måste arbetet börja nu. Hjälp oss att sprida budskapet och samtidigt göra vår del för att vi skall nå upp till energimålen 2030.

Read More
Göteborg vill ligga i ledningen med schaktfri ledningsförnyelse.

Göteborg renoverar sitt dricksvattennät med hjälp av formpassade rör och schaktfria metoder. Ett intressant projekt där man kan se den fulla potentialen av fabriksvika formpassade rör. Läs mer om hur vi hjälper Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad att leverera vatten till sina abonnenter i nyrenoverade ledningar.

Read More
SVU rapport efterlyser höjd förnyelsetakt inom VA

Svenskt Vatten Utveckling rapporterar att förnyelsetakten för det svenska VA-nätet måste öka med 40% samtidigt som livslängden på de nya ledningarna skall vara 100-150 år. Vi på Pollex har rört detta ämne tidigare och ser positivt på att Svenskt Vatten nu tar upp denna viktiga problematik. Läs vidare om hur vi kan hjälpa dig så att du kan vara stolt och trygg i ditt VA-nät.

Read More
Axel Lydahl
Rivningsfri kanaltätning – Metoden

Att Sveriges ventilationskanaler läcker är ingen nyhet. Det är ett stort problem som är fastställt i en rapport från 2014 av Energimyndigheten. För att Sverige skall uppnå sina mål 2030 så är detta ett energiproblem som måste lösas. Vi på Pollex ser hållbarhet som en viktig del i vårt dagliga arbete. Därför valde vi att aktivt börja arbeta med en lösning tillsammans med våra samarbetspartners. En lösning som kallas för Linervent eller rivningsfri kanaltätning.

Read More
Axel Lydahl
Utredning av tillskottsvatten – Vinsten i en snabb reaktion

Att agera snabbt på problematik i VA-nätet är viktigt och kan spara både pengar och resurser. Med hjälp av vår tjänst Utredning av tillskottsvatten får du snabbt en detaljerad och lättöverskådlig överblick på problematiken så att du kan agera snabbare och på rätt sätt. Läs mer för att få en förståelse varför du som ledningsägare har en vinning i att agera snabbt, samt varför du som fastighetsägare bör ha koll på var ditt dagvatten tar vägen.

Read More
Tidsbesparing med schaktfri ledningsförnyelse

Det finns många fördelar med att renovera sitt ledningsnät med hjälp av schaktfria metoder. Man sparar på miljö, man får mindre påverkan på infrastruktur och de boende i området. En faktor som vi kanske inte pratar om så mycket är den tidsbesparing som metoden har jämfört med andra metoder på marknaden.

Read More