Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Rivningsfri kanaltätning - Linervent

Med den helt nya produkten Linervent åtar sig Pollex uppdraget att genomföra kostnadseffektiv och smidig rivningsfri kanaltätning i fastigheter. Resultatet är en helt tät och brandsäker ventilationskanal. Bättre luft för de boende, lägre energikostnader för fastighetsägare och mindre belastning för miljön är några av vinsterna med kanaltätning.

 
 
Pollex linervent kanaltätning ventilation redigerad 1500x1000 _33B0554.jpg
 
 

Rivningsfri kanaltätning - VentilFlex

Relining av ventilation med hjälp av VentilFlex och VentilFlex RVK är en så kallad rivningsfri metod, även kallad rivningsfri kanaltätning. Det formbara kompositmaterial förs in i ventilationskanalen som sedan härdas genom ånga. Metoden är självbärande och därför inte beroende av den gamla ventilationskanalen och används till alla typer av ventilationsmaterial. Resultatet blir täta, hållbara och brandsäkra ventilationskanaler.

 
 
Pollex-Ventilflex-ventilation-relining.jpg
 
 

Smart VVC

Smart VVC är ett sätt att skapa ny cirkulation i varmvattensystem med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. Metoden fungerar genom att en slang förs in i det existerande systemet genom patenterade ventiler. Smart VVC minskar energikostnader, risker för legionellapåväxt samt löser ineffektiv återcirkulation.

 
 
DSC_0840.jpg