Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Rivningsfri kanaltätning

Med den helt nya produkten Linervent åtar sig Pollex uppdraget att genomföra kostnadseffektiv och smidig rivningsfri kanaltätning i fastigheter. Resultatet är en helt tät och brandsäker ventilationskanal. Bättre luft för de boende, lägre energikostnader för fastighetsägare och mindre belastning för miljön är några av vinsterna med kanaltätning.

 
 
Pollex linervent kanaltätning ventilation redigerad 1500x1000 _33B0554.jpg
 
 

Smart VVC

Smart VVC är ett sätt att skapa ny cirkulation i varmvattensystem med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. Metoden fungerar genom att en slang förs in i det existerande systemet genom patenterade ventiler. Smart VVC minskar energikostnader, risker för legionellapåväxt samt löser ineffektiv återcirkulation.

 
 
DSC_0840.jpg