Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Formpassade rör - fabriksvikta

För dig som ledningsägare är detta det närmaste du kan komma ett 150-årsperspektiv med PE-material. Jämfört med konventionell markförläggning, så får man med denna metod det gamla röret kvar som ett skyddsrör runt det nya PE-röret. Trots att det gamla röret inte är i nyskick så kommer det under många år bära alla yttre laster och skydda från punktlaster.

Compact Pipe är ett fabriksvikt formpassat rör i polyeten (PE100 RC) som dras in i det gamla röret. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar. Med formpassade rör får du ett nytt och fullt strukturellt rör som ligger dikt an den gamla rörväggen, vilket gör att man får minimal eller ingen flödespåverkan. Compact Pipe tillverkas av det tyska företaget Wavin och är certifierat enligt de högt ställda kraven INSTA-CERT Nordic Polymark.

Det formpassade röret viks på fabrik och lindas på stora trummor. Eftersom ledningen dras direkt från trumman in i det gamla röret, så räcker det med små punktschakter för att komma åt ledningen. Vid förnyelse av självfallsledningar så drar man ner det formpassade röret i befintliga brunnar.

Längderna man kan dra in per etapp beror på hur mycket ledning som får plats på trumman. I de mindre dimensionerna kan man dra in etapper på upp till 800 m, men med dimension 500 mm är etapplängden under 100 m. För dimensioner från 300 mm och uppåt är därför Platsförminskade formpassade rör ett mycket bra alternativ för längre sträckor.

Vi erbjuder Compact Pipe i PE100 RC-material. RC (Resistance to Crack) innebär att PE-materialet har en mycket högre tålighet mot repor och punktbelastningar, vilket betyder en ännu tryggare slutprodukt för dig som ledningsägare.

Så här går det till

Vi börjar med att noggrant mekaniskt rengöra den gamla ledningen. Det innebär främst att skrapa bort hårda avlagringar. Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras.

Det formpassade röret dras sedan direkt från trumman in i den gamla ledningen m.h.a. en kraftig vinsch. Det nya röret återfår sedan sin runda form och fulldimension genom att man värmer upp röret med ånga och tryckluft. Efter slutförd ångning så ligger det nya röret helt dikt an mot den gamla ledningens innerväggar.

Innan provning och inkoppling av den nya ledningen, filmas och granskas installationen. Slutligen kopplas den nya PE-ledningen in på befintligt nät med standardkomponenter.

Vid förnyelse av dricksvattenledningar, så får de boende oftast vatten genom provisoriskt dragna vattenledningar som kopplas på fastigheten under hela entreprenadtiden.

I korta drag

  • För ledningsdimensioner 100–500 mm

  • Längder upp till 600 m

  • Bibehållen flödeskapacitet för de flesta ledningar

  • Materialen som används är samma som används vid markförläggning

  • Miljön skonas vid schaktfri förnyelse –utsläpp av CO₂ minskas med upp till 80%

  • Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Alla avlagringar och sediment rensas noggrant ut mekaniskt.

 
 
Pollex -16.jpg
 

Den nya PE100-ledningen dras in i det gamla röret från trummor.

 
 
Indragning vid schakt 1a.jpg
 

Den nya ledningen är fabriksvikt för att få plats i det gamla röret.

 
 
2012-10-18 09.42.49.jpg
 

Ånga tillförs och ledningen vecklas ut mot det gamla röret.

 
 
104.jpg
 

Slutresultatet är en ny ledning med det gamla röret som extra skydd.

 
 
Pollex -115.jpg
 

Video Fabriksvikta formpassade rör

En video som visar schaktfri förnyelse av en dricksvattenledning med fabriksvikta formpassade rör.

Bilder Fabriksvikta formpassade rör

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med fabriksvikta formpassade rör.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

total ledningslängd, dimension, material
 

pollex_rod.jpg