Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 

Formpassade rör – platsförminskade

För dig som ledningsägare är detta det närmaste du kan komma ett 150-årsperspektiv med PE-material. Jämfört med konventionell markförläggning, så får man med denna metod det gamla röret kvar som ett skyddsrör runt det nya PE-röret. Trots att det gamla röret inte är i nyskick så kommer det under många år bära alla yttre laster och skydda från punktlaster.

Formpassade rör i polyeten (PE100 RC) dras in i det gamla röret. Diametern förminskas temporärt på plats och efter installation sluter de helt tätt mot det gamla röret. Längder på upp till 1 000 m per etapp kan genomföras. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar. Du får ett nytt och fullt strukturellt rör som ligger dikt an den gamla rörväggen, vilket gör att man får minimal eller ingen flödespåverkan.

Runda PE-rör dras på arbetsplatsen igenom en kona som temporärt förminskar diametern på röret vid indraget. Det innebär att väldigt långa längder kan dras in i varje etapp eftersom man stumsvetsar ihop de nya PE-rören på arbetsplatsen.

Jämfört med fabriksvikta formpassade rör, så klarar de stumsvetsade formpassade rören inte lika stora avvinklingar på det gamla röret och de kräver större ingångs- och utgångsschakter. Den stora fördelen är att man kan renovera väldigt långa längder utan mellanschakter.

Så här går det till

Innan renoveringsarbetet påbörjas så gjuts betongblock i ingångs- och utgångsschakterna. Betongblocken används som mothåll för krafterna som skapas vid själva indragningen av den nyaledningen.

Första steget i renoveringen är att noggrant mekaniskt rengöra den gamla ledningen. Det innebär främst att skrapa bort hårda avlagringar och ev. bitumenbeläggningar. Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras.

Den stumsvetsade PE-ledningen dras sedan genom en kona, där diametern minskas med ca 10 %, och sedan direkt in i det gamla röret. Dragkraften överskrider aldrig max tillåten dragkraft för PE-rören.

När man släpper på dragkraften så återfår PE-ledningen sin fulla dimension efter ca 12 timmar. Den nya ledningen ligger sedan helt dikt an mot det gamla rörets innerväggar.

Innan provning och inkoppling av den nya ledningen, filmas och granskas installationen. Slutligen kopplas den nya PE-ledningen in på befintligt nät med standardkomponenter.

Vid förnyelse av dricksvattenledningar, så får de boende oftast vatten genom provisoriskt dragna vattenledningar som kopplas på fastigheten under hela entreprenadtiden.

I korta drag

  • För ledningsdimensioner 300–1 000 mm

  • Längder upp till 1 000 m

  • Bibehållen flödeskapacitet

  • Nya ledningen är helt oberoende av den gamla

  • Miljön skonas vid schaktfri förnyelse –utsläpp av CO₂ minskas med upp till 80%

  • Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Alla avlagringar och sediment rensas noggrant ut mekaniskt

 
 
Pollex -16.jpg
 

Den nya PE100-ledningen stumsvetsas och dras in i det gamla röret.

 
 
_33B1805.jpg
 

Den nya ledningen föminskas genom en kona innan den dras in i det gamla röret.

 
 
_33B1886.jpg
 

Ledningen återgår efter 8 timmar till sin ursprungliga diameter.

 
 
_33B1710.jpg
 

Slutresultatet är en ny ledning med det gamla röret som extra skydd.

 
 
_33B1946.jpg
 

Video Platsförminskade formpassade rör

En video som visar hur vi schaktfritt förnyar en dricksvattenledning med platsförminskade formpassade rör.

Bilder Platsförminskade formpassade rör

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Platsförminskade formpassade rör.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

total ledningslängd, dimension, material
 

pollex_rod.jpg