Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Ispiggning

Pollex lanserade 2015 ispiggning på den svenska marknaden i samarbete med det engelska företaget Suez Advanced Solutions UK (f.d. Aqualogy). Pollex har i många år erbjudit flera olika metoder för rensning av ledningar och vi ser en utveckling där många kommuner satsar allt mer på vattenkvalitet genom att både förnya och underhålla ledningsnäten. Att rengöra med is är intressant som teknik då det är mycket effektivt och samtidigt skonsamt. Tekniken är ett bra komplement för situationer och problem där varken Luft-vattenspolning eller Polly-Pig-rensning är ett alternativ.

Ispiggning klarar av att rengöra ledningar upp till 400 mm i diameter och tar sig igenom både vridspjällsventiler, dimensionsförändringar och böjar. Den är lika effektiv på både vatten- och tryckavloppsledningar.

Så här går det till

Utförandemetodiken är väldigt lik Luft-vattenspolning i både projektering, förberedande arbete och utförande. Vid ispiggning pumpas en ismassa, liknande en issörja, in från en brandpost och rengör ledningen mekaniskt när ismassan drivs framåt av en vattenpelare. Med isen följer sediment, lösa avlagringar och mikrobiell tillväxt. Isen tas sedan ut via en brandpost nedströms.

Metoden är särskilt bra för

  • sjöledningar – ingen risk för uppflytning eller att fastna

  • större ledningar i tätorter (> 200 mm) där man har svårt att få en effektiv luft-vattenspolning

  • äldre och känsliga ledningar – metoden är väldigt skonsam mot den befintliga ledningen

I korta drag

  • För vatten-, tryckavlopps- och industriledningar

  • Upp till 1 000 gånger mer effektiv på att rensa ut sediment och bakterier än vanlig vattenspolning

  • Snabb, effektiv och klarar av att rensa större ledningar än luft-vattenspolning

  • Klarar av vridspjällsventiler och stora dimensionsförändringar

  • Exceptionellt låg risk, om isen fastnar så smälter den

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Digitala spolplaner upprättas och följs under hela spolningen.

 
 
VAR_7125.jpg
 

Isen trycks direkt från stora tankar in i ledningen via t.ex. brandpost.

 
 
DSC_0036.jpg
 

Isens konsistens varieras beroende på ledningsmaterial och avlagringar.

 
 
20160927_152323.jpg
 

Ismassan tas ut nedströms i t.ex. brandpost.

 
 
Pollex ispiggning ice-pigging vatten jÑrn mangan 4032x3024.jpg
 

Prover tas kontinuerligt för att avgöra när ledningen är ren.

 
 
ispiggning prover.jpg

Video Ispiggning

En video som visar hur vi rengör en dricksvattenledning med hjälp av ispiggning.

Bilder Ispiggning

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Ispiggning.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

Ledningslängd, dimensioner, material
 

pollex_rod.jpg