pollex-hållbarhet-generation-miljö.png

Hållbarhet hela vägen 

Hållbarhet i portföljen

Vi på Pollex har extrem tur att jobba inom det affärsområde som vi gör. Tack vare det så kan vi stolt säga att vi jobbar med hållbara metoder för att förbättra och förlänga livslängden på det som redan finns. Vi säljer inte en plastpenna som sedan kastas eller tappas bort. På Pollex har vi tre portföljer. Vi jobbar med underhåll av de nuvarande vatten- och avloppsnäten i Sverige, vi lägger nya ledningar schaktfritt vilket är ett effektivt och miljövänligare alternativ än att gräva, samt att vi sedan 2017 jobbar med energibesparingar i fastighet med hjälp av rivningsfri kanaltätning av ventilationskanaler och SmartPVC.

De ledningar vi lägger är konstruerade för att vara i bruk i upp till 100 år. Det samma gäller livslängden på ventilationskanalerna efter renovering, de har en livslängd på minst 25 år. Inom underhåll så jobbar vi med miljövänliga metoder som använder sig av luft och vatten för att göra rent och förlänga livslängden på de ledningar som redan finns.

Allt detta tillsammans ger oss på Pollex en stark känsla av ansvar samt att det jobb vi gör faktiskt gör skillnad.

Hållbarhet i vardagen

Det finns många sätt att arbeta med hållbarhet i det dagliga arbetet. Upptäcker vi på Pollex att det finns en lösning som är mer hållbar så använder vi oss av denna så länge det är ekonomiskt försvarbart. Som exempel så äter vi frukost på kontoret varje dag där alla medarbetare är bjudna. När vi inhandlar saker till frukosten så är det alltid närproducerat alternativt ekologiskt om inget närproducerat alternativ finns. Vi har dagsrena handdukar på toaletterna som alternativ till pappershanddukar samt att vi källsorterar så gott vi kan. Detta är bara exempel på några saker som vi gör för att tänka hållbart i vardagen. Detta är även saker som kostar oss relativt lite, både i mantimmar samt pengar. En liten förändring som gör att ditt företag kan bidra till en bättre framtid.

Detta tänk kan man även ha med reklamprylar som man delar ut till kunder och blivande kunder vid mässor och andra sammankomster. Istället för att ge ut en vanlig penna ge ut en lite finare i färre exemplar, får man en lite finare penna så är man mer benägen att hålla koll på den. Skall du ha mässkläder med logga? Se till att de är tillverkade på rätt sätt och att de inte innehåller massa onödiga kemikalier. Kan vi alla göra en liten ansträngning så kommer resultatet bli världsomspännande.