pollex-innovation-nytänk-kund.png

Nytänk och innovation 

Innovation för oss är lika med kundnytta. Vi vill hitta nya metoder och utveckla befintliga för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse och resultat. Av samma anledning utvecklar vi hela tiden våra interna arbetssätt och rutiner.

Utmaningen att hela tiden hitta nya, smartare lösningar gör det extra roligt att jobba på Pollex. Vi tycker att det vi gör är viktigt och roligt. Då kommer idéerna.

Vi är nyfikna

Vi lyssnar mycket på vad andra i branschen har att säga och engagerar oss utöver vår egen verksamhet. Förutom att vi är nyfikna, är det viktigt för oss att ligga i framkant när det kommer till nya metoder på marknaden.Vi träffar och utväxlar kunskaper med andra aktörer runt om i hela Europa. Om vi ser en ökad kundnytta vill vi gärna lära oss av andra, så att vi kan erbjuda våra kunder det absolut senaste på marknaden.

Ett arbetslag som inte står still

Vi har en otrolig innovationskraft hos alla våra medarbetare. Särskilt de som är ute i fält och ser vad som händer i verkligheten. Vi försöker att skapa ett klimat där alla vill bidra med nya idéer som utvecklar vår verksamhet. Här är några exempel på hur vi utvecklat våra arbetssätt och metoder:

Arbetsmiljö i fält

Många av våra arbetstimmar görs i fält och där är våra fordon hjärnan och hjärtat. Det är viktigt att de fungerar optimalt. Därför har vi bestämt att varje nytt fordon vi sätter i drift ska vara bättre än det fordon som kom innan.

Ny teknik

Vi är nyfikna på ny teknik och är snabba med att implementera lösningar som sparar tid och underlättar för våra medarbetare och kunder. Teamet som jobbar med utredning av tillskottsvatten har gått från att använda sig av pappersritningar och laptops till att använda surfplattor för att göra inventering ute i fält. Det gör att arbetet går snabbare och blir mer precist.

Data

Vi arbetar hårt med att kunna ge mer och bättre data till våra kunder. Inom området rensning har vi t.ex. utvecklat en portabel flödesmätning som tydligt visar att vår metod ger resultat. Flödesdatan kan också användas till att göra en mer träffsäker underhållsplan för samma ledningsnät. Vid luft-vattenspolning kan vi leverera värden på tryck och flöde före, under och efter spolningen och kunden får veta exakt hur lång tid det tog att spola ledningsnätet.

Kommunikation

Vi utvecklar vår dokumentation för att hjälpa de ansvariga att visa resten av organisationen att vårt jobb gett resultat. Vi lyssnar på vad de efterfrågar och försöker att ge dem information de kan ha nytta av. Vi använder siffror, bilder, ritningar och video för att ge