pollex-innovation-nytänk-kund.png

Nytänk och innovation 

Innovation för kunden

När vi pratar innovation så tänker vi främst på kundnytta.  Vi vill utveckla våra metoder för att ge kunden den bästa upplevelse som möjligt. Detta kan innefatta att underlätta för våra medarbetare som är ute i verkligheten eller producera kundnytta via data och rapportering som hjälper kunden direkt.  Ett exempel på ett nyligen implementerat steg är vår lösning för portabel flödesmätning vid Polly-Pig-rensning. Ett steg som ger kunden mer data där de kan se att vår metod ger resultat. Vi kan även använda datan för att tillsammans med kunden planera ett bättre underhållsschema där det behövs.

Ett exempel där vi underlättar för våra medarbetare i fält är hur vi konstruerar våra fordon. Med varje nytt fordon vi sätter i drift så förfinar vi samt förbättrar hur de fungerar. Vi kan även nämna våra medarbetare som jobbar med utredning av tillskottsvatten. De har gått från att använda sig av laptops till att använda surfplattor för att göra inventering ute i fält. Detta gör att arbetet kan ske snabbare och mer precist. De har även utvecklat ett helt nytt sätt att redovisa sitt arbete för kunden. Med hjälp av bilder, ritningar och kommentarer som ger kunden en tydlig och enkel överblick av utredningen. Med ny teknik som underlättar för våra medarbetare så kan de utföra sina arbetsuppgifter snabbare och med högre säkerhet. Vilket i slutändan leder till att kunden får mer gjort för samma kostnad.

Det handlar även om att ligga i framkant när det kommer till nya metoder på marknaden. Detta arbete innefattar att träffa och utväxla kunskaper med andra aktörer i branschen och runt om hela Europa.  Om vi ser en ökad kundnytta så kan vi sedan anamma detta för att kunna erbjuda våra kunder det absolut senaste på marknaden.

Nytänk i vardagen

Vi vill inte vara ett företag som bara fokuserar på en del av kakan utan vi vill ta ett helhetsgrepp. Vi vill tänka lite annorlunda jämfört med många andra företag och vill ta ett helhetsansvar i vardagen. Detta kan till exempel ses i vårt val av tjänstebilar. Idag så införskaffar vi inte längre tjänstebilar som går på fossila bränslen. Vi strävar efter att ha en helt fossilfri tjänstebilsflotta så snart som möjligt. Vi väljer leverantörer efter deras värderingar och vad de står för snarare än bara de som är billigast. Även här handlar det om att höra oss för och på så sätt ligga i framkant. Att anamma nya standarder och tekniker som ligger inom de värderingar vi har som företag. 

För att summera så strävar vi som företag att alltid ligga i framkant. Att alltid vara innovativa och aldrig stå stilla. På så sätt kan vi leverera de bästa lösningarna för kunden och alltid kunna finnas där för dem.