Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Luft-vattenspolning

Att på ett enkelt och effektivt sätt rensa dricksvattenledningar kräver rätt utrustning, men framför allt kompetens och erfarenhet. Pollex metod för att ta bort bakterier, sediment och avlagringar från vattenledningar och snabbt få fram rent och friskt vatten till abonnenterna är inte bara väl beprövad, utan också snabb och verkningsfull.

Lösningen heter luft-vattenspolning – med denna kan vattenledningarna i ett helt samhälle spolas tidseffektivt, till en rimlig kostnad och dessutom helt schaktfritt.

Så här går det till

Vi börjar med att projektera uppdraget noggrant och upprättar spolplaner. Detta gör att vi minimerar eventuella störningar i ledningsnätet och får en effektiv spolning med varaktigt resultat. Den aktuella ledningssträckan stängs av från det omgivande nätet. Vi leder sedan via en brandpost in tryckluft som blandas med vattnet i rören. Detta skapar en kraftig turbulens genom ökad hastighet, som drar med sig bakterier, slam och beläggningar. Blandningen av luft och vatten tas sedan ut i en brandpost nedströms.

I korta drag

  • En effektiv metod som spolar ut allt - används med fördel vid missfärgning och lukt som gett dålig dricksvattenkvalitet

  • Effektiv vid förekomst av bakterier, cryptosporidium och andra parasiter. Klor kan tillsättas i spolvattnet om nödvändigt

  • Används oftast på dricksvatten-, råvatten- och industriledningar, men även andra tryckledningar

  • Avsevärt mindre vattenåtgång jämfört med vanlig spolning

  • Vi rekommenderar spolning vart femte till tionde år, beroende på kvaliteten på VA-nät och vattnet

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Digitala spolplaner upprättas och följs under hela spolningen.

 
 
VAR_7125.jpg
 

Luft förs in i brandpost från kompressor via trippla filter.

 
 
DSC_0038.jpg
 

Sediment och bakterier spolas ut ur brandpost nedströms.

 
 
PICT1974.JPG
 

Prover tas för att konstatera när vattnet är rent.

 
 
DSC_0430.jpg
 

När spolningen är avslutad är ledningen och vattnet helt rent.

 
 
DSC_0434.jpg

Video Luft-vattenspolning

En video som överskådligt visar hur det går till när vi rengör dricksvattenledningar med luft-vattenspolning.

Bilder Luft-vattenspolning

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Luft-vattenspolning.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

Ledningslängd, dimensioner, material
 

pollex_rod.jpg