Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Pollexmetoden – provtryckning

För att kunna garantera vattenkvaliteten i nylagda dricksvattenledningar är det viktigt att de genomgår en noggrann behandling innan de tas i bruk. Det gör vi med vår patenterade Pollexmetod – provtryckning, Polly-Pig-rensning, desinficering. Givetvis provtrycker och rengör vi alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar.

Vi är Swedac-ackrediterade för provtryckning med gas/luft. Vilket är ett lagstadgat krav för att få provtrycka ledningar med luft.

Ackrediteringsmärke 10298 Svart bred 204x100 72 pollex swedac ackreditering.jpg

Att få nylagda ledningar godkända är ofta ett av de sista momenten i en entreprenad. Det är därför viktigt att inget går fel i detta steg. Vi arbetar dagligen med att få nylagda ledningar godkända och driftklara. För detta har vi utvecklat Pollexmetoden – en behandling i tre steg där vi snabbt, enkelt och effektivt provtrycker, Polly-Pig-rensar och desinficerar dricksvattenledningarna innan de börjar användas. Resultatet blir rena ledningar som ger ett flöde av rent dricksvatten under många år.

Så här går det till

Vi börjar med att driva en Polly-Pig genom ledningen för att få ut all luft. Därefter täthetsprovar vi de nya ledningarna för att säkerställa att det inte finns några läckor. Vi följer Svenskt Vattens publikationer VAV P78, P79, P91 eller de krav som ledningsägaren ställer. Efter provtryckning rensar vi ledningen med våra specialutformade rensningspluggar, Polly-Pigs. Även rensning utförs enligt Svenskt Vattens rekommendationer i VAV P77. Polly-Pig-rensningen säkerställer att PE-spån, plastlock, grus och annat främmande material rensas ur ledningen.

Om det är kravställt, så trycks en vätskepelare med en specialblandning av desinficeringsmedel genom ledningen. Både framför och bakom pelaren finns våra Polly-Pigs. De gör att vätskepelaren är intakt under hela processen och att ledningsytorna blir helt rena. I normala fall räcker det att Polly-Pig-rensa ledningen för att få godkända vattenprover.

Avslutningsvis tar vi vattenprover som lämnas in till ackrediterat laboratorium för analys. Efter godkända vattenprover kan ledningen tas i bruk.

I korta drag

  • Pollexmetoden är en ”flerstegsraket” med täthetsprovning, Polly-Pig-rensning, desinficering och vattenprover
  • Vi provtrycker alla typer av tryckledningar och självfallsledningar med vatten eller luft
  • All utrustning för dricksvatten används enbart för detta ändamål
  • Pollex personal är utbildade i vattenprovtagning och hygien för VA-arbeten
  • Vi är Swedac-ackrediterade för provtryckning med luft
 
 

En Polly-Pig trycks genom ledningen för att få ut all luft.

 
 
DSC_9751.jpg
 

Ledning provtrycks enligt gällande normer och krav med vatten eller luft.

 
 
Pollex pollexmetoden provtryckning rengöring desinficering 1700x809 DSC_9671.jpg
 

Fler Polly-Pigs körs genom ledningen tills den är helt ren.

 
 
Pollex polly-pig provtryckning pollexmetoden 1700x942 redigerad DSC_0160.jpg
 

Om nödvändigt, desinficeras ledning med en klorpelare mellan två Polly-Pigs.

 
 
Pollex polly-pig pollexmetoden provtryckning 1700x955 redigerad DSC_9743.jpg
 

Vattenprover tas för att säkerställa vattenkvaliteten.

 
 
DSC_9702.jpg

Bilder Pollexmetoden - Provtryckning, rengöring

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Pollexmetoden, vår metod för att provtrycka och rengöra nylagda tryckledningar. Vi provtrycker även självfallsledningar med luft och innehar den kravställda Swedac-certifieringen.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

total ledningslängd, dimension, material
 

pollex_rod.jpg