Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 

Polly-Pig-rensning

Att rensa tryckledningar från beläggningar är ofta nödvändigt, men kan vara svårt att göra på ett effektivt och verkningsfullt sätt utan täta schakter. Pollex metod för mekanisk rörrensning är betydligt effektivare – den rensar långa sträckor utan schaktning och river bokstavligt talat med sig alla typer av beläggningar.

Lösningen, som heter Polly-Pig, är en flexibel, cylinderformad rörrensningsplugg som upprepade gånger drivs genom ledningen. På detta sätt rensas upp till flera kilometer långa ledningar snabbt och effektivt från även hårt sittande beläggningar.

Vi hjälper er att rensa alla typer av ledningar, från dricksvatten- och tryckavloppsledningar, fjärrvärmerör, industri- och produktionsledningar och värmeväxlare till olje- och gasledningar. Rörböjar, ventiler eller t-stycken utgör inga hinder. Rensas tryckavloppsledningar innan de blir igensatta hindras också bildandet av giftigt och frätande svavelväte.

Så här går det till

Vi driver rensningspluggen, Polly-Pig, flera gånger genom ledningen. Den cylinderformade pluggen fyller upp ledningen och pressas mot ledningens väggar. Tack vare sin utformning drar den med sig alla typer av beläggningar. Pluggen drivs fram av vatten, tryckluft eller den befintliga median i ledningen. Vi kan även välja en kombination av vatten och tryckluft beroende på typ av rör. Filmen nedan beskriver hur en Polly-Pig-rensning av en TA-ledning kan gå till.

I korta drag

  • Kan snabbt och effektivt rensa flera kilometer långa ledningar

  • Metoden passar för rör i de flesta material och dimensioner - från 10 till 2 500 mm

  • Polly-Pig klarar 90°-böjar, T-stycken och ventiler

Ladda ner vårt produktblad här

Relaterade Artiklar

 
 

En Polly-Pig laddas i starthylsan redo att tryckas in i ledningen

 
 
Pollex polly-pig-rensning vatten Tornavägen i Lund 1700x975 redigerad.jpg
 

I tryckavloppsledningar laddas piggarna i pumpstationen.

 
 
BA-Pollex-_DSC7721.jpg
 

Piggen drivs sedan med vattentryck genom hela ledningen.

 
 
BA-Pollex-_DSC7715.jpg
 

Piggen rensar ut alla avlagringar och sediment.

 
 
Mölndal_49191 011.jpg
 

Före och efter Pig-rensning av dricksvattenledning.

 
 
foreeftervatten.jpg
 

Bildgalleri Polly-Pig-rensning tryckavlopp

 
 

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Polly-Pig-rensning av tryckavloppsledningar.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Bildgalleri Polly-Pig-rensning vatten

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Polly-Pig-rensning av vattenledningar.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 
 

Offertförfrågan

Antal ledningar, längd, dimension, material
typ av ledning avlopp/vatten/gas/industri
 

pollex_rod.jpg