Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Relining av fjärrvärme - PPR Liner

Pollex erbjuder en unik produkt för schaktfri förnyelse (relining) av fjärrvärme- och industriledningar. Produkten kallas PPR Liner och är ett flexibelt foder tillverkat av kolfiber. PPR Liner är framtagen för de tuffa förhållandena i fjärrvärmenät och klarar temperaturer på 130° C och 16 bars tryck eller mer.

Genom att använda en epoxi som utvecklats för höga temperaturer i våta miljöer kombinerat med en kolfiber som inte påverkas av vatten, så kommer man runt de problem som traditionella liners har. I nuläget kan ledningar mellan 100 och 800 mm förnyas med PPR Liner.

Linern anpassas också specifikt för varje objekt och kan designas för tryck över 16 bar. Även längdutvidgningen av kolfiberlinern kan designas för att följa stålet eller för att inte utvidgas alls. Produkten klarar lastfall där hela den gamla ledningen har försvunnit vid rörstöd, d.v.s. en punktlast av både ledningens egna tyngd kombinerat med det inre trycket.

Produkten levereras färdig för installation och ingen impregnering behöver utföras på arbetsplatsen. Kontinuerlig utveckling sker för att ta fram lösningar för skarpare böjar, serviser och T-stycken.

Så här går det till

Vi börjar med att noggrant mekaniskt rengöra den gamla ledningen. Det innebär främst att skrapa bort magnetit (svartrost) och ev. svetsrester. Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras.

Därefter dras PPR Liner in i den gamla ledningen m.h.a. en vinsch. Flera hundra meter ledning kan förnyas i ett drag. Ofta delas etapperna upp så att dragningarna sker mellan två kammare. När linern är indragen tillförs trycksatt ånga, vilket vecklar ut och härdar linern mot det gamla röret. Efter slutförd ångprocess filmas och granskas ledningen. Slutligen sätts speciella kopplingar i ändarna som binder ihop PPR Liner med det gamla röret.

I korta drag

  • Första produkten på marknaden som klarar de höga kraven i fjärrvärmenät

  • Klarar temperaturer på 130° C och tryck upp till 16 bar eller mer

  • För dimensioner 100 – 800 mm

  • Flödeskapaciteten bibehålls eller ökar tack vare en lägre ytråhet

  • Miljön skonas vid schaktfri förnyelse –utsläpp av CO₂ minskas med upp till 80%

  • PPR Liner är ett flexibelt foder tillverkat av kolfiber

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Alla avlagringar och sediment rensas noggrant ut mekaniskt

 
 
Pollex -16.jpg
 

Långa sträckor förnyas med minimal påverkan.

 
 
_33B7745.jpg
 

Den flexibla linern dras in genom hela det gamla röret.

 
 
_33B7587.jpg
 

Linern vecklas ut och härdas till ett rör med 130° C varm ånga.

 
 
_33B7756.jpg
 

Resultatet är ett helt nytt självbärande kolfiberrör i det gamla.

 
 
Insida ppr liner pollex 2.jpg
 

Bildgalleri PPR Liner

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört inom relining av fjärrvärmeledningar med PPR Liner.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 
 
 
 

Offertförfrågan

total ledningslängd, dimension
 

pollex_rod.jpg