Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Polly-Pig-rensning

Att rensa tryckledningar från beläggningar och sediment är ofta nödvändigt, men kan vara svårt att göra på ett effektivt och verkningsfullt sätt utan täta schakter. Pollex metod för mekanisk rörrensning är betydligt effektivare – den rensar långa sträckor utan schaktning och river bokstavligt talat med sig alla typer av beläggningar.
 
 
BA-Pollex-_DSC7715 (kopia).jpg
 
 

Luft-vattenspolning

Att på ett enkelt och effektivt sätt rensa dricksvattenledningar kräver rätt utrustning, men framför allt kompetens och erfarenhet. Pollex metod för att ta bort bakterier, slam och beläggningar från vattenledningar och snabbt få fram rent och friskt vatten till abonnenterna är inte bara väl beprövad, utan också snabb och verkningsfull.

 
 
DSC_0434.jpg
 
 

Utredning av tillskottsvatten

Har ni problem med ovidkommande vatten i spillvattennätet? Förutom risk för översvämningar kan det bli stora utgifter när ”rent” vatten renas i onödan. Bräddningar p.g.a. tillskottsvatten är också ett problem som kan få miljökonsekvenser. Vanliga orsaker är inläckage, överläckage och felkopplade rör, något vi enkelt löser. Vi utreder och identifierar felkällorna effektivt med hjälp av rök, färgat vatten och vid behov filmning och dämning.

 
 
VAR_6280.jpg
 
 

Pollexmetoden - provtryckning, rengöring

Det snabbaste och säkraste sättet att få nylagda ledningar provtryckta, rengjorda och godkända. Vi arbetar dagligen med att få ledningar godkända och driftklara för entreprenörer och kommuner. Vi är Swedac-ackrediterade och kan därmed även provtrycka ledningar med luft, såväl självfall som tryckledningar.

 
 
Pollex pollexmetoden provtryckning rengöring desinficering 1700x809 DSC_9671.jpg
 
 

Ispiggning

Ispiggning klarar av att rengöra ledningar upp till 400 mm i diameter och tar sig igenom både vridspjällsventiler, dimensionsförändringar och böjar. Den är lika effektiv på både vatten-, tryckavlopps- som industriledningar. Det är en säker metod för känsliga ledningar och ett bra komplement till Polly-Pig-rensning och Luft-vattenspolning.

 
 
is händer ispiggning Ice Pigging pollex.jpg