Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Ventilation - Rivningsfri kanaltätning

Rivningsfri kanaltätning eller Linervent som produkten kallas är ett unikt sätt att täta ventilationskanaler. Problematiken med läckande ventilationskanaler är idag omfattande. 8 av 10 fastigheter har läckande ventilation enligt en förstudie som Energimyndigheten tagit fram. I korta drag kan man säga att vi i Sverige idag ofta tar hjälp av fläktar för att suga ut luft ur våra fastigheter. Framförallt i badrum och kök brukar det sitta ett don på väggen som suger ut luft. Det minsta flödet dikteras av OVK (obligatorisk ventilationskontroll). När OVK inte uppfylls kan det leda till dåliga inomhusmiljöer, vilket kan resultera i sjuka hus. Materialemissioner som ger flyktiga ämnen i inomhusluft är viktiga att ventilera ut för att inte drabbas av negativa hälsoeffekter.

När OVK inte längre uppnås brukar fläktarna bytas ut eller så ökar man kraftigt utsuget på de befintliga. Resultatet blir att mer luft sugs ut ur våra fastigheter. Detta är luft vi lagt pengar på att värma upp. Det är här den stora energibesparingen finns. Ventilationen står för ca 33% av våra flerbostadshus totala energiförbrukning. Genom att täta läckande ventilationer minskas energiåtgången så pass mycket att en installation betalar av sig själv på mellan 5-10 år.

Linervent är ett filtmaterial gjort av brandsäkra kevlarfiber, en typ av meta-aramid. Materialet används även av F1-förare, poliser och brandmän.

Linervent har brandklass B-S1-D0 samt uppfyller täthetsklass D. Fodret klarar förändringar i både diameter (50%) och form samt multipla 90°-vinklar.

Så här går det till

I första skedet inspekteras ventilationskanalerna med hjälp av en fiberoptisk kamera. På så vis kan man bedöma kanalens tillstånd och förstå kanalens förgreningar. Här identifieras också om det finns hinder i kanalerna, såsom armeringsjärn, nedfallna stenar, etc.

Vid kraftig nedsmutsning utförs en rengöring, antingen via en borstning eller via en tvätt. Valet av metod beror på materialet i kanalen och kanalens övriga utformning. Större lösa föremål plockas bort ur kanalen.

Kanaltätningen sker med hjälp av strumpmetoden. Strumpan härdar sedan under visst övertryck, vilket gör att materialet får en god vidhäftning och följer rörets form mycket väl. Efter det går vi in och skär upp där det behövs för att luften ska få fri passage.

Efter att det nya kompositröret härdat klart så görs en inspektion av ventilationskanalen för att säkerställa att tätningen gått enligt plan. Inspektionsfilmer lämnas till kunden.

En helhetslösning

Att hålla kontakten med flera olika entreprenörer och aktörer för att få en godkänd OVK-besiktning kan vara både tidskrävande och kostsamt. Därför levererar vi en helhetslösning. Du som kund skall bara kunna kontakta oss för alla dina frågor och problem kring ventilation och få allt på en faktura. Lösningen är skalbar så att den kan passa alla kunders behov. I vår helhetslösning ingår följande tjänster:

 • Läckagemätning

 • Filmning och kartläggning av ventilationssystem

 • Ventilationsrengöring

 • Luftflödesmätningar inklusive återbetalningskalkyler

 • Kanaltätning

 • Skorstenshuvar

 • OVK-besiktning

I korta drag

 • En rivningsfrimetod för att förnya ventilationskanaler

 • Livslängd på minst 25 år

 • Linervent uppfyller brandklass B-S1-D0

 • Täthetsklass D uppnås efter kanaltätning

 • Klarar multipla 90°-vinklar

 • Klarar förändringar i både diameter (50%) och form

 • En installation görs på några timmar oftast helt utan extra håltagningar och med minimala störningar för de boende

Ladda ner vårt produktblad här.

Ladda ner vårt projekt case här.

 
 

Kanalen rengörs och föremål avlägsnas om nödvändigt.

 
 
pollex linervent ventilation rengöring redigerad 1700x967 _33B0347.jpg
 

Kanalen filmas för att säkerställa fri väg för infodring.

 
 
pollex linervent ventilation filmning redigerad 1700x962 _33B0347.jpg
 

Den helt ofarliga plasten blandas och tillförs kevlarstrumpan.

 
 
_33B9041.jpg
 

Strumpan vrängs in i hela kanalens längd i ett moment.

 
 
_33B9236.jpg
 

Ventilationskanal före och efter tätning med Linervent.

 
 
Fore och efter installation Li nervent Pollex kanaltätning.jpg

Bilder Rivningsfri kanaltätning

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Linervent, vår produkt för rivningsfri kanaltätning.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Video Linervent

En video som visar hur ventilationskanaler tätas rivningsfritt genom relining med Linervent.

 
 

Offertförfrågan

total kanallängd, dimension, material
självdrag, mekanisk frånluft
 

pollex_rod.jpg