Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 

Ventilation - Rivningsfri kanaltätning - VentilFlex

Relining av ventilation med hjälp av VentilFlex och dess systerprodukt Ventilflex RVK ger dina kanaler ett nytt liv. Problematiken med läckande ventilationskanaler är utbred i Sverige. 8 av 10 fastigheter är drabbade enligt en förstudie som Energimyndigheten tagit fram. För att lösa problemet så använder de flesta fastigheter idag fläktar på taken. Dessa fläktar suger ut luft från främst badrum och kök. Det minsta godkända flödet bestäms av så kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Uppnår man inte OVK så leder detta till dålig inomhusluft vilket i sin tur leder till sämre miljö för de som brukar fastigheten. Det kan även leda till hälsoproblem.

Uppnår inte en fastighet OVK så byts oftast fläktarna på taket ut mot kraftigare. I och med det större fläktarna så kan man suga ut mer luft och på så sätt få en godkänd OVK. Problematiken med detta är att den luft som sugs ut är luft som vi spenderat både energi och pengar på att värma upp, helt i onödan. Här finns stora besparingar att göra ifall man väljer en annan metod. 33% av all energi som läggs på en flerbostadsfastighet passerar genom ventilationskanalerna. Ifall man väljer att täta sina läckande ventilationskanaler istället för att installera större fläktar så kan energibesparingen räkna hem en installation på mellan 5 - 10 år.

VentilFlex är ett formbart kompositmaterial och installeras i över 30 länder och kan installeras i alla sorters ventilationskanaler.

VentilFlex och dess syster har tillsammans en brandklass på A2-S1,D0 samt B-S1,D0 och klarar dimensioner på upp till 1000 mm.

Så här går det till

Man börjar med att inspektera ventilationskanalen med hjälp av en fiberoptisk kamera. Under inspektionen så får man en bra överblick på hur ventilationen ser ut med alla dess stick och eventuella hinder.

Ifall man under inspektionen finner hinder eller annat som kan vara i vägen eller störa installationen så rensas och städas detta bort ur ventilationskanalen.

Efter att kanalen är ren och redo för installation så förs VentilFlex materialet in i ventilationen. Därefter förseglas den i båda ändar och het ånga tillsätts så att materialet tar form efter ventilationskanalen och härdar. Efter härdningsprocessen så kapas ändarna och eventuella stick.

Efter installationen inspekteras kanalen för att säkerställa att den är tät. Efter avslutat projekt får kunden ta del av dessa filmer.

En helhetslösning

Att hålla kontakten med flera olika entreprenörer och aktörer för att få en godkänd OVK-besiktning kan vara både tidskrävande och kostsamt. Därför levererar vi en helhetslösning. Du som kund skall bara kunna kontakta oss för alla dina frågor och problem kring ventilation och få allt på en faktura. Lösningen är skalbar så att den kan passa alla kunders behov. I vår helhetslösning ingår följande tjänster:

 • Läckagemätning

 • Filmning och kartläggning av ventilationssystem

 • Ventilationsrengöring

 • Luftflödesmätningar inklusive återbetalningskalkyler

 • Kanaltätning

 • Skorstenshuvar

 • OVK-besiktning

I korta drag

 • En rivningsfri metod för att förnya ventilationskanaler

 • 25 års garanti och en förväntad livslängd på 100 år.

 • VentilFlex och VentilFlex RVK uppfyller brandklass A2-S1,D0, B-S1,D0.

 • Täthetsklass D uppnås efter kanaltätning

 • Klarar av böjar upp till 90 °

 • En installation görs på några timmar, oftast helt utan extra håltagningar och med minimala störningar för de boende.

 
 

 Video VentilFlex

Här nedan kan ni se en kort film som förklarar hur installationen av VentilFlex går till samt vilka fördelar metoden har.