Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

PPR Liner

Pollex erbjuder en unik produkt för schaktfri förnyelse (relining) av fjärrvärme- och industriledningar. Produkten kallas PPR Liner och är ett flexibelt foder uppbyggt kring en armering av kolfiber. PPR Liner är framtagen för de tuffa förhållandena i fjärrvärmenät och klarar temperaturer på 130° C och kan designas för tryck upp till 16 bar eller mer.

 
 
_33B74831.jpg
 
 

Formpassade rör - fabriksvikta

Fabriksvikta formpassade rör i polyeten (PE100 RC) dras in i det gamla röret. De är upprullade på trumma och vikta för att minska diametern. Efter installation sluter de helt tätt mot det gamla röret. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar. Du får ett helt nytt och fullt strukturellt rör i det gamla, med minimal eller ingen flödespåverkan.

 
 
Pollex -87.jpg
 
 

Formpassade rör - platsförminskade

Formpassade rör i polyeten (PE100 RC) dras in i det gamla röret. Diametern förminskas temporärt på plats och efter installation sluter de helt tätt mot det gamla röret. Längder på upp till 1 000 m per etapp kan genomföras. Metoden används för renovering av alla typer av ledningar, både tryck- och självfallsledningar. Du får ett helt nytt och fullt strukturellt rör i det gamla, med minimal eller ingen flödespåverkan.

 
 
_33B1950.jpg
 
 

Sliplining

Sliplining, eller infodring med kontinuerliga rör, är en mycket kostnadseffektiv metod som är lämplig när en lägre flödeskapacitet är passande. Här drar vi in ett helt nytt standardrör, i efterfrågad SDR-klass, i den befintliga ledningen. Oftast använder vi oss av PE-rör, men det går lika bra med andra material som dragfasta segjärnsrör eller svetsade stålledningar.

 
 
Schaktfriledningsfîrnyelse sliplining schaktfritt simrishamn.jpg
 
 

Tube-In®. Tryckslang.

Tube-In® är en typ av tryckslang. Den är beroende av moderröret för att bära alla yttre laster. Det är en prefabricerad armerad polyetenslang som dras in i det gamla röret. När längre ledningssträckor ska förnyas är Tube-In® en väldigt effektiv metod. Över 1 000 meter per dragning är möjlig och alla typer av material kan förnyas nästan helt utan flödespåverkan.

 
 
IMG_1032.jpg