Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Sliplining

Sliplining, eller infodring med kontinuerliga rör, är en mycket kostnadseffektiv metod som är lämplig när en lägre flödeskapacitet är möjlig. Metoden används därför ofta när man har för låg omsättning i befintliga ledningar.

Med Sliplining drar vi in ett helt nytt rör i den befintliga ledningen. Oftast använder vi oss av stumsvetsade standard PE-rör, men det går lika bra med andra material som dragfasta segjärnsrör eller svetsade stålledningar. Man kan även använda PE-rör i specialtillverkad dimension för att minimera förlusten i flödeskapacitet.

En fördel med sliplining är att man kan dra in väldigt långa längder, upp till 1 000 m eller längre i ett drag. Hur långa drag man kan göra beror på vilka förutsättningar man har. Faktorer som spelar in är bland annat storlek på det nya röret relativt det gamla, böjar på det gamla röret och material i det gamla röret.

Så här går det till

Första steget är att stumsvetsa de längder av PE-rör som skall dras in. Använder man andra material än PE så kopplas dessa ihop i rätt längder.

Därefter rengör vi den gamla ledningen mekaniskt. Hur omfattande denna rengöring är beror på igensättningsgrad i den gamla ledningen samt storlek på den nya ledningen relativt den gamla ledningen. Rengöring utförs i tillräcklig utsträckning för att den nya ledningen ej skall skadas vid indragning samt att dragkrafterna hålls inom säkra nivåer.

Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras den gamla ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras. Sedan dras den nya ledningen in från punktschakter, beroende på dimension så är det även möjligt att dra in PE-rör från trumma.

Den nya ledningen provtrycks och rengörs.Mellanrummet mellan den gamla och nya ledningen förseglas. Beroende på förutsättningar så förankras även den nya ledningen i längsled. Slutligen kopplas den nya PE-ledningen in på befintligt nät med standardkomponenter.

Vid förnyelse av dricksvattenledningar, så får de boende oftast vatten genom provisoriskt dragna vattenledningar som kopplas på fastigheten under hela entreprenadtiden.

I korta drag

  • För ledningsdimensioner 50–1 000 mm

  • Längder upp till 1 000 m

  • Minskad flödeskapacitet

  • Nya ledningen är helt oberoende av den gamla

  • Miljön skonas vid schaktfri förnyelse –utsläpp av CO₂ minskas med upp till 80%

  • Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag

Ladda ner vårt produktblad här

Ladda ner vårt projekt-case här

 
 

Ledningar läggs ut för att dras in i det gamla röret.

 
 
VAR_7619.jpg
 

Vid begränsad yta så svetsas en rörlängd i taget och dras in.

 
 
DSC_0724.jpg
 

Den nya och mindre ledningen dras in i det gamla röret.

 
 
VAR_7903.jpg
 

Ledningen låses och förseglas mot det gamla röret.

 
 
VAR_7480.jpg
 

Den nya ledningen är redo att kopplas in mot befintligt nät.

 
 
DSC_1568.jpg
 

Video Sliplining

En video som visar hur vi drar in ett nytt standard PE-rör i en gammal dricksvattenledning genom Sliplining. Tekniken kallas även infodring med kontinuerliga rör.

Bilder Sliplining

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med Sliplining eller kontinuerlig infodring med runda rör.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

total ledningslängd, dimension, material
 

pollex_rod.jpg