Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Smart VVC

Bättre och effektivare varmvattencirkulation gynnar alla – från hyresgästen som snabbt får varmvatten ur sina blandare, via fastighetsägare som skär ner sina energikostnader och slutligen miljön som får en lägre belastning. Det är precis sådana hållbara nya produkter och metoder som vi på Pollex vill vara med och utveckla.

Smart VVC är ett sätt att skapa ny varmvattencirkulation i gamla varmvattenstammar med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. Man använder de existerande rören och har inga problem med platsbrist.

Att fortsätta arbetet med fokus på energibesparande metoder inom fastigheter är vårt sätt att ta ansvar och bidra till en hållbar framtid för nästa generation.

Så här går det till

Metoden fungerar genom att en PEX-slang förs in i det existerande varmvattensystemet genom speciella patenterade ventiler. PEX-slangen skjuts in i stammen från värmepannan/värmeväxlaren till slutet av stammen.

Där slangen mynnar i stammen sugs varmvatten tillbaka med hjälp av en cirkualtionspump och förs vidare in i värmepannan/värmeväxlaren. Därifrån pumpas det sedan återigen ut i stammen och cirkeln är sluten.

Fastighetsägare och boende kan också vänta sig en smidig installation, eftersom vi nerifrån källare utför installationen. Oftast helt utan några störande extra håltagningar på vägen. Installationen görs på några timmar.

I korta drag

  • Smart VVC ger dig varmvatten i kranen på någon sekund

  • Minskar energikostnader

  • Kräver minimal rivning och är enkel att installera.

  • Förhindrar legionella genom att hålla 60° C i hela stammen

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Varmvattenstammen kapas av.

 
 
vvc3.jpg
 

Den nya PEX-slangen träs in i varmvattenstammen.

 
 
vvc2.jpg
 

Specialventilen monteras på varmvattenstammen.

 
 
IMG_1183.jpg
 

När ventilen är installerad monteras ett nytt rör tillbaka till värmepannan.

 
 
vvc4.jpg

Video Smart VVC

En video som beskriver fördelarna med Smart VVC och hur installationen går till.

 
 

Offertförfrågan

antal varmvattenstammar
 

pollex_rod.jpg