Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 

Tryckslang - Tube-In®

Tube-In är en typ av armerad tryckslang klassad för 16 bars tryck och över 50 års livslängd. Den är beroende av moderröret för att bära alla yttre laster. Det är en prefabricerad armerad polyetenslang som dras in i det gamla röret. Tube-In är en väldigt effektiv metod när längre ledningssträckor ska förnyas och bibehållen flödeskapacitet är ett krav. Över 1 000 meter per dragning är möjlig och alla typer av material kan förnyas nästan helt utan flödespåverkan.

Tube-In lämpar sig väldigt bra på längre överföringsledningar med konstant tryck där man har problem med läckage, ex. råvatten- eller dricksvattenledningar. För att koppla in serviser och ihopkoppling med befintligt nät så krävs specialkopplingar.

Så här går det till

Första steget i renoveringen är att noggrant mekaniskt rengöra den gamla ledningen. Det innebär främst att skrapa bort hårda avlagringar. Efter rengöring filmas och dimensionskontrolleras ledningen för att säkerställa att en säker indragning kan göras.

Indragning av den vikta och flexibla slangen kan göras från väldigt små punktschakter. Tryckslangen dras med hjälp av vinsch in i den gamla ledningen. När den är indragen trycksätts slangen och en Polly-Pig körs igenom ledningen för att säkerställa att den är helt expanderad mot det gamla röret.

Den nya ledningen provtrycks och rengörs. Slutligen kopplas den nya PE-ledningen in på befintligt nät med specialkopplingar.

Vid förnyelse av dricksvattenledningar, så får de boende oftast vatten genom provisoriskt dragna vattenledningar som kopplas på fastigheten under hela entreprenadtiden.

I korta drag

  • För ledningsdimensioner 75–400 mm och tryckklass PN16

  • Längder över 1 000 m

  • Bibehållen flödeskapacitet

  • Nya ledningen är beroende av den gamla för att bära yttre laster

  • Miljön skonas vid schaktfri förnyelse –utsläpp av CO₂ minskas med upp till 80%

  • Framfart - med schaktfria metoder förnyar du fler meter ledning per dag

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Alla avlagringar och sediment rensas noggrant ut mekaniskt

 
 
Pollex -16.jpg
 

Den vikta tryckslangen dras in i det gamla röret från stora trummor.

 
 
pollex schaktfritt renovering vattenledning tryckslang tube-in-16.jpg
 

Tryckslangen dras försiktigt in i det gamla röret.

 
 
pollex schaktfritt renovering vattenledning tryckslang tube-in-26.jpg
 

Tryckslangen expanderas med en Polly-Pig och vattentryck.

 
 
IMG_0053.jpg
 

Inkoppling mot befintligt nät görs med specialkopplingar.

 
 
IMG_1032.jpg

Film Tryckslang

Här kan ni se en kort film om hur metoden fungerar.

Bilder Tryckslang

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört med vår tryckslang, Tube-In.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

total ledningslängd, dimension, material
 

pollex_rod.jpg