Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 
 

Utredning av tillskottsvatten

Har ni problem med ovidkommande vatten i spillvattennätet? Förutom risk för översvämningar kan det bli stora utgifter när ”rent” vatten i onödan renas på reningsverket. De vanligaste orsakerna till ovidkommande vatten är inläckage, överläckage och felkopplade rör, t.ex. att stuprör och dagvattenbrunnar är kopplade till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen. Stora mängder ovidkommande vatten kan vara svåra att hantera. Att finna orsakerna, och därmed en lösning på problemen, är däremot enkelt – med Pollex Röktest.

Vår röktestmetod är genialt enkel och mycket effektiv. Vi pressar in rök i både dag- och spillvattennätet och bevakar sedan på vilka platser röken tränger upp. På så vis avslöjar vi alla läckage och upptäcker var felkopplingar och otäta rör finns. Den rök vi använder är naturligtvis helt ofarlig. Alla fel som upptäcks verifieras även med färgat vatten.

Det är en snabb metod – betydligt snabbare än andra metoder. Det innebär att vi kan undersöka mellan 15 till 30 fastigheter per dag. Ofta upptäcker vi överläckage mellan dag- och spillvattennät både på serviser och huvudledningar. För att gå till botten med dessa krävs vidare undersökningar som vi planerar tillsammans med uppdragsgivaren.

Så här går det till

Tillsammans med vår uppdragsgivare planerar vi vad som behöver göras och tar fram digitala ritningar över det aktuella området. Efter att ha sektionerat insatserna, informerar vi abonnenter och myndigheter om de planerade åtgärderna. Innan röktestet påbörjas suger vi alla uppsamlings- och rännstensbrunnar rena från slam och vatten. Rökmaskinen trycker in rök i dag- och spillvattenledningarna, en sektion i taget. Därefter avsynar vi området. I samband med att samtliga stuprör på fastigheterna kollas, upptäcker vi även andra felkopplingar och överläckage på nätet. För att vidare lokalisera överläckage och andra felkällor som uppdagats vid röktestet använder vi oss av färgat vatten, dämning och filmning.

Vi upprättar ett detaljerat protokoll för varje fastighet och en ritning över området där vi noterat alla upptäckta fel. Som beställare får du alltid en dokumentation över vad som gjorts och vilka resultat röktestet visat. Vi vet att denna dokumentation är otroligt viktig för ledningsägaren. Därför har vi tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig.

I korta drag

  • Med röktest lokaliserar vi effektivt felkopplingar på spill- och dagvattenledningar

  • Vi använder oss av rök, färgat vatten samt dämning och filmning för att gå till botten med felkällorna

  • Vi har tagit fram en redovisningsmodell som är både detaljerad och lättöverskådlig

  • Kontrollen avslöjar direkt var i systemet felen finns

Ladda ner vårt produktblad här

 
 

Första steget är att rök trycks ner i huvudledningarna.

 
 
DSC_9500.jpg
 

Röken ger snabbt svar på överläckage och hur nätet är kopplat.

 
 
DSC_9400.jpg
 

Okända komponenter och markuppträngning dokumenteras.

 
 
VAR_6176.jpg
 

Felkällor kontrolleras noggrant genom färgning och filmning.

 
 
VAR_6542.jpg
 

Detaljerad dokumentation lämnas digitalt efter utfört arbete.

 
 
DSC_9353.jpg

Video Utredning av tillskottsvatten

En video som visar hur vi går tillväga när vi lokaliserar och utreder felkällorna för tillskottsvatten i spillvattennät.

Bilder Utredning av tillskottsvatten

Här kan du se ett flertal bilder från olika projekt vi genomfört på dag- och spillvattennät inom Utredning av tillskottsvatten.

Är du intresserad eller har frågor så blir vi glada om du kontaktar oss. Använd det  kontaktsätt som passar dig bäst, chatten nere till höger, telefon eller e-post. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

 
 

Offertförfrågan

antal fastigheter, typ av fastigheter
befintligt dag- och spillnät
 

pollex_rod.jpg