Vad vi gör för dig

Sedan 1985 förnyar, rensar och provar vi rör i mark och fastighet. Vi underhåller och förnyar samhällets dolda infrastruktur – vatten, avlopp och ventilation. Den syns inte, men alla använder den!

Vi är specialister på underhåll samt schakt- och rivningsfria metoder. I mark jobbar vi med schaktfri ledningsförnyelse och underhåll inom området Vatten- och Avloppsteknik. Vi rensar och renoverar ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri. I fastighet jobbar vi med rivningsfri kanaltätning av ventilation samt varmvattencirkulation.