Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 

2015-11-11 16.43.06.jpg
 

Vi vill ta ett socialt ansvar som sträcker sig längre än till ekonomiska bidrag

I vårt dagliga arbete reser vi landet runt och gör vår del av arbetet för att kvalitetssäkra vatten- och avloppsnäten samt hålla miljöproblem borta. Inom företaget finns ett starkt engagemang för vattenfrågor.  När vi för några år sedan började diskutera Pollex sociala ansvar och hållbarhetsfrågor ledde det till att vi enades om att ansvaret måste sträcka sig utanför Sveriges gränser.

Vår förhoppning är att vi kan bidra till att den svenska VA-branschen tar en aktivare roll i WaterAids verksamhet och att vi får en bredare branschdiskussion runt de globala VA-frågorna. Branschen har många starka företag som har de ekonomiska förutsättningarna, tekniken och kunskapen att kunna göra det.

 

 
 

151111. Pollex wateraid Dennis Östensson Bravida bär vatten i byn Chinyaka. Petter Gustafsson. 1700x808 10.jpg
 

Omvälvande upplevelser

Vartannat år arrangerar WaterAid en resa där vi som är samarbetspartners får möjligheten att få följa med till de platser i världen som behöver vatten och sanitet mest. Vi tar alltid chansen att åka med på dessa resor. Det är en omvälvande upplevelse och vi som har åkt med tänker och värdesätter på ett annorlunda sätt efteråt.

2015 åkte Mattias och Håkan med till Zambia. Här kan ni läsa de tre blogginlägg som Mattias skrev under resan.

Dag 1 - Resa ner
Dag 2 - Slumområdet i Ng'ombe
Dag 3 och 4 - Mulonga och Hamangaba, två byar på slätten

 
 

Aktuellt 

Minskat vattenavtryck – Ett måste för framtiden

Har du koll på hur ditt vattenavtryck ser ut? I de vardagsprodukter du äter, dricker och har på dig finns det så kallat ”Virtuellt vatten”. Detta är det vatten som används i produktionen av de produkter du använder och konsumerar. I Sverige så använder vi 140 liter vatten i snitt per person dagligen. Skulle man räkna in det virtuella vattnet så skulle siffran stiga till 3900 liter. Virtuellt vatten är en siffra som många är ovetande om att den ens finns och att det bidrar till ett stort problem. Här nedan kan ni även se en film som förklarar hur mycket vatten man egentligen gör av med. Visste du bland annat att ditt morgonkaffe innehåller ca 250ml vatten ifrån kranen. Men det går åt 140 liter vatten i produktionen.

WaterAid har kring världsvattendagen den 22 mars släppt rapporten ”Beneath the Surface”. En rapport som tar upp just dessa problem. Vill ni läsa hela rapporten så kan ni göra det här.

Idag saknar 844 miljoner människor runt om i världen tillgång till rent och hygieniskt vatten. En hög siffra och tyvärr tyder trenden på att den kommer öka snarare än sjunka. På grund av klimatförändringar som i sin tur leder till oförutsägbart väder, kan även antalet personer som lever i områden där det råder vattenbrist öka från fyra miljarder till fem miljarder till år 2050.

Hjälp WaterAid med deras arbete att ge människor tillgång till sin rättighet, rent vatten. Surfa in här för att läsa mer.