Förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet
 

Pollex wateraid indien britt-marie gerlin 1700x1275.jpg
 
 

Pollex <3 WaterAid

Pollex har arbetat med renovering och underhåll av vatten- och avloppssystem i mer än 30 år. 1981, två år efter att Pollex initierades, bildades biståndsorganisationen WaterAid i England av en grupp engagerade vattenverkschefer.  Det var när FN utlyste 1981-1991 som ett årtionde för dricksvatten och sanitet som den brittiske VA-industrin på en konferens 1981 diskuterade hur man bäst skulle stödja FN-initiativet.

Företrädare för VA-industrin formulerade en vision om en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. Det blev starten för WaterAid som idag är en global organisation med 750 medarbetare i 32 länder.

WaterAid har hjälpt 27 miljoner människor att få tillgång till rent vatten, förbättrad hygien och sanitet. Att organisationens arbete är viktigt blir tydligt av siffror som både förskräcker och engagerar:  844 miljoner människor runt om i världen har inte tillgång till rent vatten, 2,3 miljarder människor har inte tillgång till en toalett och nästan 290 000 barn dör varje år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Som biståndsorganisation är WaterAid beroende av privatpersoner och företag som bidrar ekonomiskt men också genom medverkan i olika projekt. 2012 beslutade vi på Pollex att bli samarbetspartner till WaterAid och sedan 2016 donerar vi minst 5% av vår årsvinst. Vi har idag ett nära samarbete med WaterAid och engagemanget internt är stort för organisationens arbete och de projekt till vilka vi bidrar ekonomiskt och också besöker på plats för att följa arbetet.

 
 

2015-11-11 16.43.06.jpg
 

Vi vill ta ett socialt ansvar som sträcker sig längre än till ekonomiska bidrag

I vårt dagliga arbete reser vi landet runt och gör vår del av arbetet för att kvalitetssäkra vatten- och avloppsnäten samt hålla miljöproblem borta. Inom företaget finns ett starkt engagemang för vattenfrågor.  När vi för några år sedan började diskutera Pollex sociala ansvar och hållbarhetsfrågor ledde det till att vi enades om att ansvaret måste sträcka sig utanför Sveriges gränser.

Vår förhoppning är att vi kan bidra till att den svenska VA-branschen tar en aktivare roll i WaterAids verksamhet och att vi får en bredare branschdiskussion runt de globala VA-frågorna. Branschen har många starka företag som har de ekonomiska förutsättningarna, tekniken och kunskapen att kunna göra det.

 

 
 

151111. Pollex wateraid Dennis Östensson Bravida bär vatten i byn Chinyaka. Petter Gustafsson. 1700x808 10.jpg
 

Omvälvande upplevelser

Vartannat år arrangerar WaterAid en resa där vi som är samarbetspartners får möjligheten att få följa med till de platser i världen som behöver vatten och sanitet mest. Vi tar alltid chansen att åka med på dessa resor. Det är en omvälvande upplevelse och vi som har åkt med tänker och värdesätter på ett annorlunda sätt efteråt.

2015 åkte Mattias och Håkan med till Zambia. Här kan ni läsa de tre blogginlägg som Mattias skrev under resan.

Dag 1 - Resa ner
Dag 2 - Slumområdet i Ng'ombe
Dag 3 och 4 - Mulonga och Hamangaba, två byar på slätten

 
 

Aktuellt 

Minskat vattenavtryck – Ett måste för framtiden

Har du koll på hur ditt vattenavtryck ser ut? I de vardagsprodukter du äter, dricker och har på dig finns det så kallat ”Virtuellt vatten”. Detta är det vatten som används i produktionen av de produkter du använder och konsumerar. I Sverige så använder vi 140 liter vatten i snitt per person dagligen. Skulle man räkna in det virtuella vattnet så skulle siffran stiga till 3900 liter. Virtuellt vatten är en siffra som många är ovetande om att den ens finns och att det bidrar till ett stort problem. Här nedan kan ni även se en film som förklarar hur mycket vatten man egentligen gör av med. Visste du bland annat att ditt morgonkaffe innehåller ca 250ml vatten ifrån kranen. Men det går åt 140 liter vatten i produktionen.

WaterAid har kring världsvattendagen den 22 mars släppt rapporten ”Beneath the Surface”. En rapport som tar upp just dessa problem. Vill ni läsa hela rapporten så kan ni göra det här.

Idag saknar 844 miljoner människor runt om i världen tillgång till rent och hygieniskt vatten. En hög siffra och tyvärr tyder trenden på att den kommer öka snarare än sjunka. På grund av klimatförändringar som i sin tur leder till oförutsägbart väder, kan även antalet personer som lever i områden där det råder vattenbrist öka från fyra miljarder till fem miljarder till år 2050.

Hjälp WaterAid med deras arbete att ge människor tillgång till sin rättighet, rent vatten. Surfa in här för att läsa mer.