Med schaktfria lösningar förnyar, underhåller och utreder vi ledningsnät – för såväl industrier som för en majoritet av Sveriges kommuner.

Våra tjänster

Schaktfri förnyelse och underhåll av ledningsnät är vårt arbetsområde, och inom det använder vi oss av ett flertal olika metoder. Här ser du en översikt av våra tjänster.

Pollex i kortform

Schaktfri förnyelse minskar C02-utsläppen

Vi har 30 års erfarenhet inom vatten- och avloppssystem

Vi stöder WaterAid och bidrar till att människor får rent vatten

Vår leverans ska överträffa dina förväntningar

Hos oss ska alla trivas, medarbetare som kunder

Vi har 220 av Sveriges 290 kommuner på vår kundlista