Med schaktfria lösningar förnyar, underhåller och utreder vi ledningsnät – för såväl industrier som för en majoritet av Sveriges kommuner.

Våra tjänster

Relining av fjärrvärme - PPR Liner

Pollex erbjuder tillsammans med PPR en unik produkt för schaktfri förnyelse av fjärrvärme- och industriledningar. Produkten är ett flexibelt foder uppbyggt kring en armering av kolfiber. PPR Liner klarar temperaturer på 140° C och 35 bars tryck.

Schaktfri ledningsförnyelse

Allt fler kommuner och industrier väljer att renovera ledningsnät med schaktfria metoder. Fördelarna jämfört med att gräva och byta ut äldre eller dåliga ledningar är många - miljö, ekonomi och störningar för omgivningen är några.

Kontroll av felkopplingar

Har ni problem med ovidkommande vatten i spillvattennätet? Förutom risk för översvämningar kan det bli stora utgifter när ”rent” vatten renas i onödan. Vanliga orsaker är inläckage, överläckage och felkopplade rör, något vi enkelt löser.

Luft- och vattenspolning

Att rensa dricksvattenledningar kräver rätt utrustning och kompetens. Vår metod för att ta bort bakterier och beläggningar från vattenledningar och snabbt få fram rent och friskt vatten är inte bara väl beprövad, utan också snabb och effektiv.

Ispiggning

Pollex lanserar nu ispiggning på den svenska marknaden. Att rengöra med is är intressant som teknik då det är mycket effektivt men samtidigt skonsamt. Den patenterade tekniken rengör alla typer av ledningar och är mycket flexibel.

Polly-Pig-rensning

Att rensa tryckledningar från beläggningar är ofta nödvändigt, men svårt om inte schakterna är täta. Vår metod för mekanisk rörrensning är annorlunda. Den rensar långa sträckor utan schaktning och tar bort alla typer av beläggningar.

Pollexmetoden - provtryckning

Det snabbaste och säkraste sättet att få nylagda ledningar provtryckta, rengjorda och godkända. Vi arbetar dagligen med att få ledningar godkända och driftklara för entreprenörer och kommuner.

Aktuellt

2016-08-01

Så gräver vi upp parken utan att störa - med schaktfria metoder

Med nya, innovativa metoder sparar Trollhättan Energi både tid och pengar. Dessutom störs boende och infrastruktur så lite som möjligt. Det handlar om byte av gamla ledningar och rör för...

2016-05-25

Triss i certifiering!

Pollex har haft några riktigt intensiva certifieringsveckor, och med mycket lyckat resultat. Vi har blivit omcertifierade för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) och har även blivit...

2016-05-19

Stort projekt för Pollex när Norrlandets nya VA-nät provtrycktes och Polly-Pig-rensades med Pollexmetoden

Den 19 april var en speciell dag för många fastighetsägare på Norrlandet i Gävle som är ett viktigt utvecklings- och skärgårdsområde för hela regionen. En VA-utbyggnad som startade våren...

Schaktfri förnyelse minskar C02-utsläppen

Vi har 30 års erfarenhet inom vatten- och avloppssystem

Vi stöder WaterAid och bidrar till att människor får rent vatten

Vår leverans ska överträffa dina förväntningar

Hos oss ska alla trivas, medarbetare som kunder

Vi har 220 av Sveriges 290 kommuner på vår kundlista