Ispiggning i korta drag

Upp till 1 000 gånger mer effektiv på att rensa ut sediment och bakterier än vanlig spolning.

Klarar av vridspjällsventiler och stora dimensionsförändringar.

Snabb, effektiv och klarar av att rensa större ledningar än luft- och vattenspolning.

Exceptionellt låg risk, om isen fastnar så smälter den.

För vatten-, tryckavlopps- och industriledningar.

Ispiggning

Pollex lanserar nu ispiggning på den svenska marknaden i samarbete med det engelska företaget Suez Advanced Solutions UK (f.d. Aqualogy). Pollex har i många år erbjudit flera olika metoder för rensning av ledningar och vi ser en utveckling där många kommuner satsar allt mer på vattenkvalitet genom att både förnya och underhålla ledningsnäten. Att rengöra med is är intressant som teknik då det är mycket effektivt men samtidigt skonsamt.

Så här går det till

Utförandemetodiken är väldigt lik Luft- och vattenspolning i både projektering, förberedande arbete och utförande. Vid ispiggning pumpas en ismassa, liknande en issörja, in från en brandpost och rengör ledningen mekaniskt när ”ispluggen” drivs framåt av en vattenpelare. Med isen följer sediment och mikrobiell tillväxt. Isen tas sedan ut via en brandpost nedströms.

Ispiggning klarar av att rengöra ledningar upp till 400 mm i diameter och tar sig igenom både vridspjällsventiler, dimensionsförändringar och böjar. Den är lika effektiv på både vatten- och tryckavloppsledningar.  Här kan du se videor om ispiggning.

  • Metoden är särskilt bra för
    • sjöledningar – ingen risk för uppflytning eller att fastna
    • större ledningar i tätorter (> 200 mm) där man har svårt att få en effektiv luft- och vattenspolning
    • äldre och känsliga ledningar – metoden är väldigt skonsam mot den befintliga ledningen

 

prover sediment ispiggning Ice Pigging pollex 700x467

Under hela rengöringsprocessen tas prover för att kunna avgöra hur mycket sediment som rensats ut ur ledningen med isen. Varje steg kontrolleras och dokumenteras noggrant. Detta material sammanställs efter utfört arbete i dokumentationen som tillhandahålls beställaren.

Här kan du läsa mer om ispiggning:

 

Pollex garanterar

  • Metoden är trygg – du har alltid kontakt med samma projektledare under hela processen.
  • För att snabbt få fram fakta för återkommande uppdrag, sparar vi all relevant information om kundernas VA-nät och det arbete vi utför.
  • Vi har över 30 års erfarenhet och de flesta av landets kommuner som nöjda kunder.